Ordförande:
Som ordförande har du ett övergripande ansvar över styrelsen och är ansiktet utåt för sektionen. Du representerar studenternas röster i Ämnesråd och Intuitionsråd inför lärare och anställda. Du skriver dagordningar, bokar salar, ansvarar för Medlemsveckor, ansvarar över budgeten, skriver policys vid behov och annat som du tar dig an.

Vice ordförande:
Som vice ordförande avlastar du ordförande i hens dagliga arbete. Ditt främsta ansvarsområde är Kårstyrelsen där du sitter som ledamot för GIH. Arbetet i Kårstyrelsen är varierande, utmanande men framförallt lärorikt och roligt.

Kommunikatör:
Som kommunikatör ansvarar du för att dela all information som medlemmar har nytta av. Du marknadsför och dokumenterar event, möten och sektionens verksamhet på Instagram, Facebook och Snapchat. Du skickar även ut Medlemsbrev med information om kommande månad till alla medlemmar.

Ekonomiansvarig:
Som ekonomiansvarig planerar du budgeten, tillsammans med ordförande. Du sköter betalningar och fakturor, samt stödjer styrelsen under hela verksamhetsåret. Du har kontakt med studentkårens ekonomiansvarig för stöd och hjälp.

Sekreterare:
Som sekreterare skriver du protokoll på möten och ser till att dessa arkiveras. Du har även ansvar över GIHs digitala arkiv och du skriver nya policys vid behov, tillsammans med ordförande. Du ansvarar över att kommittéer skriver SISU-listor och att dessa skickas in.

Näringslivsansvariga:
De två posterna som näringslivsansvariga arbetar dels mot Örebrostad och kommun, dels mot Universitetet. En av de främsta uppgifterna är att skapa praktikplatser för programmen MSR och Tränarprogrammet på föreningar och dylikt. Ni tar stöd och tips av Karriärsforum, där alla sektioners Näringslivsansvariga möts.

Utbildningsbevakare & skyddsombud:
Som Utbildningsbevakare så stöttar du studenter som stöter på problem eller orättvisor i sin utbildning. Som Skyddsombud ser du till att lokaler och miljö håller standard, samt undersöker och främjar studenternas välmående kopplat till studiemiljö.

Ordförande för idrottskommittéen:
Tillsammans med kommitteen anordnar du turneringar för medlemmar under verksamhetsåret, och ni har även möjligheter att anordna event tillsammans med Örebrostad. Ni ansvarar och arrangerar den årliga GIH-kampen mot GIH Stockholm.

Ordförande studiesociala kommittén:

Tillsammans med din grupp anordnar ni studiesociala aktiviteter så som sittningar, fester, event och nyktra aktiviteter under verksamhetsåret.