Här finns information om hur du blir medlem i Örebro studentkår och GIH Örebro.

Örebro studentkår företräder alla studenter och doktorander vid Örebro universitet. Det är en omfattande verksamhet som kräver en omfattande organisation. För att klara av vårt uppdrag att organisera studenter kring utbildningsfrågor och bedriva studiesociala evenemang så behövs många människor och många olika organ.

Fullmäktige
Fullmäktige är Örebro studentkårs högsta beslutande organ. Här tas övergripande beslut för hela organisationen.

Kårstyrelsen
Örebro studentkårs styrelse består av en ledamot från varje kårsektion plus ordförande och vice ordförande. Kårstyrelsen arbetar med verksamhetsplanen och är drivande i det övergripande politiska arbetet.

Kårsektioner
Örebro studentkår består av 9 stycken kårsektioner. De är organiserade efter universitetets institutioner och drivs av egna styrelser och utskott. Läs mer om de olika kårsektionerna och vad de gör här.

Arvoderade
Örebro studentkårs ordförande, två vice ordföranden och Lösnummers chefredaktör är heltidsarvoderade – med andra ord så ägnar de sig åt sina uppdrag på heltid. Det finns utöver dem flera deltidsarvoderade poster så som kanslist och kommunikatör.

Tjänstepersoner
Örebro studentkår har tre heltidstjänster som har sin arbetsplats på kansliet och kårstyrelsen som arbetsgivare – kanslichefen, student- & doktorandombudet samt ekonomen.

Studentrepresentanter
En studentkårs viktigaste uppdrag är att se till att vi studenter kommer till tals. Det gör vi genom att organisera studentrepresentanter – vanliga studenter som vill bidra extra mycket till utvecklingen av universitetet.

Lösnummer
Lösnummer är Örebro studentkårs studenttidning. Lösnummer granskar universitet samt studentkår och uppdaterar studenter om de senaste nyheterna i studentvärlden. Tidningen drivs av en egen styrelse och en chefredaktör på heltid.

Kårhuset
Kårhuset är Örebro studentkårs dotterbolag och erbjuder campus billigaste kaffe, prisvärda luncher och en nattklubb utöver det vanliga. Kårhusets verksamhet styres av en styrelse och vanliga studenter.