Om kårsektionen

Hösten 1966 startade GIH vid Högskolan i Örebro (Gymnastik och Idrottshögskolan) och är idag en del av institutionen för Hälsovetenskaper vid Örebro universitet. Kårsektionen GIH är en av de första som startades under Örebro studentkår och är en av nio kårsektioner. GIH Örebro har många år av historia, traditioner och en otroligt familjär stämning som präglar kårsektionen och studenterna. Vi är kårsektionen för dig som läser program, masterutbildning eller fristående kurser inom idrott och hälsa.

GIH Örebro har många engagerade studenter som tillsammans med styrelsen driver kårsektionen och dess arbete framåt. Vi bedriver utbildningsbevakning, arrangerar studiesociala aktiviteter och hjälper dig att skapa kontakter i Örebros förenings- och näringsliv. Återkommande aktiviteter som anordnas för kårsektionens medlemmar är bland annat introduktionen, GIH-kampen mellan GIH Örebro och GIH Stockholm, Luciavolleyn och andra turneringar, fester och sittningar. Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla allt som rör din utbildning och studietid!

Hälsningar

Ordförande: Pontus Schwartz

Vice ordförande: Linnea By

Linnea By
Pontus Schwartz