Om ni har några frågor som rör er första tid på universitetet hösten 2023 så tycker vi att ni ska höra av er till någon av oss Linn eller Mio, era generaler på GIH. Så hjälper vi er!

 

Linn Palmberg                               Mio Finnström

Mobil: 072-5144422                       Mobil: 073-6844568

Gemensam mail:

gih.generalerna@gmail.com