Kartor över Campus Örebro och GIH Örebro

Karta över Campus Örebro

GIH håller till i byggnaderna i sydöstra hörnet av campus

Karta över GIH:s del av campus