A till Ö på Örebro universitet och GIH Örebro

A

Akademisk kvart
En gammal företeelse som inte tillämpas vid Örebro universitet men som innebär att en föreläsning börjar en kvart efter angiven tid.

Ansökan
Senast 15 oktober måste du ansöka till vårens kurser och senast 15 april inför höstens kurser, detta gäller även för er som läser program.

Aula
Universitetets aula är belägen i Novahuset.

Avbrott
För att göra avbrott eller uppehåll i dina studier måste du rådgöra med din studievägledare som också tillhandlahåller med en särskild blankett för ansökan.

B

Bankomat
På campus hittar du en bankomat vid Kårhuset.

Betyg
Får du efter varje delkurs och efter varje avslutad kurs. Utdelas på universitetet vanligen i form av U, G och VG.

Blackboard
Webbaserad inlärningsmiljö som lärare och studenter använder sig av vid Örebro universitet. Här kan du bland annat se kursmaterial, gruppindelning och kursinformation.

C

Campusbokhandeln
Är en bokhandel för begagnad litteratur, här kan du köpa litteratur och du kan lämna in dina gamla böcker så får du hjälp med att sälja dessa och du erhåller pengar för detta. Du finner Campusbokhandlen i Forskarhuset.

Campusgymmet
Örebro universitets idrottsförening, här kan du välja allt mellan grym, bollsportet, teamcykling, styrkepass, dans och jympa. Mer info hittar du på campusgymmet.se 

Campushälsan
Studenter har tillgång till studenthälsovård hos Campushälsan. Campushälsan arbetar förebyggande och är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården. Du finner Campushälsan på första våningen i Prismahuset.

Campusmässan
Är en stor arbetsmarknadsmässa som äger rum i februari, runt 100 företag kommer och ställer ut. Här kan extrajobb och sommarjobb skapas och bra kontakter inför kommande examen.

Cykel
Bästa och enklaste sättet att transportera sig i denna stad, du införskaffar med fördel en eller tar med om du redan äger en sådan.

D

Datorsalar
Finns på flera platser på campus.

Drivhuset
Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.

E

Examen
När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om din examen och det gör du på Studentforum.

F

Fadder
Erfaren student som hjälper dig som ny student till rätta. Faddrarna träffar du när du deltar i kårsektionernas del av introduktionen.

Folkbokföring
Folkbokföring handlar om vilken adress du är registrerad på hos Skatteverket. Lagen säger att du ska vara folkbokförd där du sover så glöm inte att folkbokföra dig i Örebro om du är nyinflyttad student.

Funka
Du som har funktionshinder, inklusive dyslexi kan vända dig till en funkahandläggare på Studentavdelningen för stöd och hjälp. Mer info finner du på: www.oru.se

G

Grundnivå
En kurs i ett ämne eller inom ett område som inte kräver tidigare studier på ett universitet eller en högskola. Det krävs att du slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Grythyttan
Den ort där Restauranghögskolan ligger som är en del av Örebro universitet.

H

Hemsidan
På www.oru.se hittar du aktuell information om Örebro universitet.

Hindersmässan
Marknad i centrala Örebro där du kan köpa allt från brända mandlar till väskor som äger rum i januari.

Hjälmaren
Sveriges fjärde största sjö som du hittar vid Svartåns utlopp.

I

Institution
En organisatorisk enhet inom universitetet.

Internationella kontoret
Funderar du redan nu på utlandsstudier? Vänd dig då till internationella kontoret så får du där information om vilka möjligheter universitetet erbjuder och svar på alla dina frågor rörande utlandsstudier.

Introduktion
Den första tiden på din studietid och finns för att du på ett bra och enkelt sätt ska slussas in i studentlivet, du blir inslussad till det akademiska, praktiskt och inte minst det sociala.

J

Jämlikhet
Du ska inte bli utsatt för diskriminering eller kränkningar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Om du blir utsatt för kränkning eller diskriminering så ska du vända dig till universitetets jämlikhetsutvecklare Lisa Ringqvist: lisa.ringqvist@oru.se 

K

Kursplan
Kursplanen är en beskrivning av vad kursen innehåller och hur den är upplagd.

Kursutvärdering
Mailas ut efter varje avslutad kurs, detta används för att förbättra kvalitén på kurserna.

Kårsektion
Är delar av Örebro studentkår. Du tillhör den kårsektion som sköter studiebevakningen av det ämne du studerar. Det finns 8 olika kårsektioner: Corax, DokSek, GIH, Grythyttan, Qultura, Serum, Sesam, Sobra och TekNat.

L

Litteraturlista
Kurslitteraturen finner du i din kursplan.

Lokaler
Alla våra salar har förkortningar. HS står för hörsal, alla andra lokaler förkortas med husets första bokstav sen rumsnummer, om rumsnumret börjar på siffran 1 betyder detta att lokalen ligger på våning 1, siffran två betyder våning 2 osv. Du finner skyltning i taket och utanför alla rum.

Lösnummer
Örebro studentkårs studenttidning, du blir uppdaterad med nyheter via papperstidning, webben och twitter. Läs Lösnummer för att veta vad som händer på campus.

M

Musik
Evenemang på musikhögskolan, flera som är gratis, mer info på www.oru.se

N

NSI
Nöjd studentindex är en enkät som skickas ut vartannats år till alla studenter som läst minst 30 poäng.

Närke
Landskapet där Örebro är placerat geografiskt.

O

Offentliga föreläsningar
Erbjuds på universitetet och är vanligtvis gratis, det är båda kända föreläsare och forskare. Mer info på www.oru.se

Omtenta
Om du inte skulle klara tentan vid första tillfället så finns omtentatillfället, datum och anmälan för detta finner du på Studentforum.

Opponering
Kritiskt granskande av vetenskapling text så som uppsats. Du kommer antagligen under din studietid både få din text granskad, opponerad på och även granska andras texter, vara opponent.

ORU-konto
Används för att logga in på Studentforum, de flesta system som finns på universitetet, universitetets datorer och kopiatorer.

P

Parkering
Finns flera i anslutning till campus, både avgiftsbelagda och gratis.

Personskadeförsäkring
Du har en personskadeförsäkring! Det innebär att studenter är försäkrade för personskada vid olycksfall under skoltid eller direktfärd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Det är viktigt att komplettera försäkringen med olycksfallsförsäkring och hemförsäkring för att få ett heltäckande skydd.

Poäng
Alla kurser du läser innefattar en viss poäng, 30 högskolepoäng innebär en termins heltidsstudier vilket innebär 40 timmar i veckan.

Q

Qrakegruppen
Ett gäng studenter från alla kårsektioner som ansvarar för den lokala delen av introduktionen under ledning av introduktionsansvarig.

R

Registrering
För att ta din plats i anspråk och bli aktiv student måste du registrera dig på varje kurs, detta går att göra via webben.

Repro
Avdelning som sköter kopiering av större volym eller storlek. Här kan du köpa kompendier, kopiera upp din uppsats och liknande ärenden. Belägen i Långhuset.

Rättigheter och skyldigheter
Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du ansvarar själv för din studieprestation och du måste följa de lagar och regler som finns, därför är de viktigt att du känner till dessa. För mer info se Studentforum.

S

Schema
Finner du på Studentforum, håll dig uppdaterad då förändringar under kursens gång kan förekomma.

Språkverkstaden
Ligger i Universitetsbiblioteket, här kan du få hjälp med de texter du skriver under din studietid, både på svenska och på engelska. Du får hjälp med hur en akademisk text skrivs och att utveckla din förmåga att uttrycka dig i text.

Studentcentrum
Finns mitt i Långhuset och här kan du fråga om allt som rör dina studier, hämta ut din tenta och lämna in hemtentamen.

Studentforum
Här kan du bland annat se ditt schema, dina studieresultat, göra tentamensanmälan, skapa intyg, se din kursplan samt få information som du behöver under din studietid.

Studentlivsmässan
Mässan för dig som är ny student och som äger rum under första veckan på terminen. Har träffar du företag, föreningar, fackförbund och organisationer som är användbara för dig under din studietid.

Studievägledning
För frågor som rör din utbildning så finns det specifika studievägledare ute på institutionerna. Det finns allmän studievägledning på Studentavdelningen.

T

Teknisk service
Lånar ut tekniska hjälpmedel, finns i Långhuset.

Tentamensanmälan
Obligatorisk anmälan görs i Studentforum.

Tentamensresultat
Hittar du i Studentforum.

Trådlöst nätverk
Det trådlösa nätverket är gratis och heter Eduroam. IT-support finns att få alla vardagar 10:00-14:00 i Studentcentrum.

U

Universitetsbibliotek
Här kan du låna böcker, läsa tidningar, tidsskrifter och mycket mer. Här finns även tysta lässalar, grupprum och datorer.

Universitetskort
Det är ett blått kort och det finns att hämta i Studentcentrum, vid Universitetsbiblioteket eller hos Teknisk service. Du registrerar själv ditt universitetskort i Studentforum. Kortet fungerar som passerkort de tider som det är låst på universitetet och till publika datasalar.

Universitetskyrkan
Finns på campus och är till för studenter och personal på universitetet. På universitetskyrkan jobbar präst, pastor och diakon. Universitetskyrkan är belägen i Forumhuset, precis ovanför restaurangen.

Urkund
Urkund är ett universitetsgemensamt system för att upptäcka plagiat. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, pm och hemtenta. Du får information om när och hur du ska använda Urkund på din kurs från din institution.

Utbildningsplan
Plan över hela din utbildning om du läser ett program, finns på din institution och på webben.

Utskrift
Det finns kopiatorer och skrivare på campus som du kan använda dig av. Du behöver ha tjänsten PayEx för att kunna betala för dina utskrifter och du hanterar dina utskrifter via systemet oruprint.

V

VFU
Verksamhetsförlagd utbildning, delar av din utbildning kan vara förlagd till en arbetsplats eller verksamhet som är relevant för att de ämnen du studerar och din framtida yrkesverksamhet.

W

Webbplatser
Örebro universitet www.oru.se
Örebro studentkår www.orebrostudentkar.se
Örebro kårhus www.orebrokarhus.se 
Örebro kommun www.orebro.se

Wadköping
Kulturreservat, en liten stad med hantverk, handelsbodar, antikvariat och mycket mer. Är uppbyggt vid Svartån.

Z

Zzzz
Vanligt förekommande ljud på Studentgatan 06:00.

Å

Ånnaboda
Alpint och längd på vintern, bad och fiske på sommaren. Endast två mil väster om Örebro. 

Ö

Örebrodagen
Höstens höjdpunkt i introduktionsprogrammet, en sjukamp för alla nya studenter inne i Örebros stadskärna. Var med som publik när studenterna intar staden.

Örebrogåvan
Örebrogåvan ges från Örebro kommun till dig som är inflyttad student, medlem i studentkåren och har folkbokfört dig i Örebro. Örebrogåvan är ett presentkort laddat med 1 000 kr, som du kan använda i 150 olika affärer och verksamheter i Örebro!

Örebro studentkår
Det är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som driver studenternas intressen i studentlivets alla delar. Jobbar med att trygga din utbildning, din hälsa och se till att du får en riktigt bra studietid.