Studiesociala kommittén

När det är dags för sociala aktiviteter på GIH är det vi som planerar och anordnar fester, sittningar och andra roliga aktiviteter, man vet aldrig vad som kan tänkas hittas på för er GIH-are!

Studiesociala kommittén består idag av:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Hannes Uppvall

Kommitté medlemmar:

  • Pontus Schwartz
  • Julia Persson
  • Calle Aspegren
  • John Eriksson
  • Felicia Cederberg
  • Hannes Uppvall
  • Linnéa Jansson
  • Sebasthian Wård
  • Tobias Lindström

Det vi gör är att vi planerar och anordnar fester, sittningar och roliga aktiviteter för alla GIH:are, vi säljer biljetter och marknadsför inför våra evenemang och städar dagen efter när alla ligger hemma och sover. Återkommande evenemang som vi anordnar under höstterminen är “Collegefesten” med GIH:s årliga beerpongturnering samt en julsittning. Under vårterminen hjälper vi GIH:s generaler att ordna en överlämningsfest för kommande generaler, styr en pubrunda i april för hela sektionen samt ordnar en avslutningssittning i slutet av terminen. Andra aktiviteter vi ordnar är bland annat paintballturnering och resor till Boda borg. Vi ordnar även grill- och lekkvällar.

Vi är inte bara bäst på fest, utan vi är även bäst på att jobba på vårt kära Kårhus! Vi i studiesociala kommittén tycker det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig och hjälper till när vi har våra arbetskvällar på Kårhuset som infaller en gång per termin.

Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta ordförande, Hannes Uppvall,
gih.studiesocialakommitten@gmail.com