HT21

26 agusti – 19 september

Blå – aktiviteter med uni

Grön – Nyktra aktiviteter

Röd – alkohol tillåts 

Rosa – fysiska aktiviteter (bara nyktra)