Alumner

Johan Wolf

Läste till idrottslärare 89-92, har sedan kompletterat med matematik och rektorsutbildningen

Jobbar idag som VD för ett bolag i vård- och omsorgsbranschen sedan 2010. Tidigare rektor och lärare. Fick möjlighet att träffa människor från hela Sverige med olika idrottsbakgrunder, erfarenheter och med en positiv inställning, viljan att sprida rörelseglädje och energi. Som lärare i idrott och hälsa är du tvungen att kunna organisera och genomföra aktiviteter med många deltagare i högt tempo, vilket jag har haft nytta av i mitt dagliga värv. Tack vare GIH och idrotten så har jag också lärt mig mycket om hur grupper fungerar. Hur får jag “mitt lag”, mina medarbetare, med på banan? Hur får jag dem att tillsammans prestera i grupp mot ett gemensamt mål? Mitt tips till andra studenter: gå in 100% för din utbildning. Var öppen och mottaglig för det som utbildningen innehåller och det som din omgivning förmedlar samtidigt som du kritiskt granskar det du möter för att sedan paketera det till hur du vill ha det.            

 

Nils Ränkeskog

Har läst Management in Sport and Recreation 2012-2016, har kandidater i företagsekonomi och idrott

Min utbildning hjälper mig varje dag i mitt jobb som marknads- och kommunikationsansvarig hos Örebro SK Ungdom, jag fick en perfekt förberedelse inför denna tjänst. Jag vill tipsa andra studenter om att vara öppen för att träffa nya människor och kontakter och alltid vårda sig själva som varumärke. Man vet aldrig när ett specifikt möte med en människa skapar en möjlighet för dig själv!

 

Hanna Palm

Har läst Management in Sport and Recreation 2011-2015. Främst idrott men även kurser i ekonomi, juridik och träningslära

Jag har precis bytt jobb och är numera idrottskonsulent och jämställdhetskoordinator på Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Min utbildning har gett mig självförtroende att söka jobb som jag aldrig hade haft tanken på att söka tidigare. Kunskapsmässigt utvecklas jag fortfarande men utbildningen gav mig en bred grund att stå på samtidigt som jag fick möjligheten att verkligen nischa mig under mitt uppsatsarbete inom jämställdhet och idrott. Jag hade min praktik på Riksidrottsförbundet i Stockholm vilket jag tror lade grunden för en större målsättning om vad jag faktiskt kunde tänka mig att jobba med efter mina studier. Under min sista termin var jag även engagerad i GIH:s kommitté “Idrott för alla”, som syftade till att få barn med speciella behov att prova på olika idrotter och hitta vägar in i föreningslivet. Även det gav mig motivation till att fortsätta på spåret att jobba med aktuella frågor inom idrotten och det övergripande målet – allas rätt att vara med! Mitt tips till andra studenter är att, om ni har möjlighet, blanda både “bra att ha”-kurser och “det här verkar kul”-kurser. Lägg krut på dina examensarbeten, de kan komma att ha stor betydelse för din framtida yrkesroll!

 

 

Dick Lager 

Har läst Idrottslärarprogrammet 1988-1991 

Jag jobbar som handledare/utbildare och v. Vd på Consentio Ledarskap.
Vi erbjuder öppna ledarskapsutbildningar och skräddarsydda utvecklingsprogram för chefer, medarbetare, ledningsgrupper och arbetslag inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Verksamheten genomförs utifrån kundens behov och utan geografiska begränsningar. Studierna på GIH hjälpte mig alltså att uppnå mitt stora mål, att jobba som idrottslärare.  Åren på GIH är för det första tre av mina mest lärorika och roliga år i livet. De relationer som skapades där är sas fortfarande vid liv. Sammanhållningen som vi hade var minst sagt god. Vi tog hand om varandra och tillsammans gjorde vi varandra bra!
När vi firade 20 års jubileum, 2011, var vi 24 personer som var med!

Vad vill du ge för tips till andra studenter?
1) studera!
2) våga bli lärare, det finns inget som går upp mot den energi som en elev sprider när den med full fart springer in i idrottshallen!
3) när du studerar, var fokuserad, positivt ifrågasättande och nyfiken!